Català Castellano

   
Representació i interlocució del nostre sector davant les administracions públiques i les entitats privades dels temes que més preocupen als ramaders als que representem.

   
Serveis tècnics: assessoraments als ramaders en els diferents aspectes tècnics com:
       * Reproducció (ecografies, sincronització de zels),
       * Qualitat de llet (control de mamitis i revisions de màquines de munyida),
       * Gestió d'explotacions (organització de cobricions, lactància artificial, programa sanitari individualitza)

   
Millora genètica mitjançant el Control Lleter i la Inseminació Artificial.
 * Control lleter:
es recullen cada 30-45 dies les dades productives (kg llet) de cada cabra en lactació i una mostra de llet individual per analitzar els paràmetres de qualitat (greix, proteïna, lactosa, extracte sec, recompte de cèl-lules somàtiques). Quan les cabres estan en secatge, amb los dades completes recollides, es tanca la lactació i es  valora individualment i en conjunt els resultats obtinguts per fer selecció genètica de les filles de les millors mares.

Inseminació artificial amb semen congelat: comprem dosis de semen congelat de mascles millorants per incrementar el valor genètic de les filles.

 Inseminació artificial amb semen fresc:  Tenim un projecte de col.laboració per fer les nostres pròpies dosis de semen fresc. Actualment tenim 2 mascles adults que estan a ple funcionament i en el 2011 augmentarem el nombre de mascles. Tots provenen d'explotacions sanejades i cada any fem analítiques de control per a totes les malalties.


   
Assessorament al soci de qualsevol problema o qüestió que sorgeixi en el dia a dia de la seva  activitat ramadera, així com sobre las noves normatives que afectin al sector.

   
Formació e informació al soci  mitjançant la pròpia web i també mitjançant circular interna per als nostres socis. Organitzem cursos y jornades tècniques sobre temes proposats anteriorment i també temes d'actualitat relacionats sempre amb el nostre sector productiu.

   
Promoció i difusió de la llet d'explotacions catalanes, volem donar un valor afegit al nostre producte i per això hem organitzat diverses activitats que ens ajuden a promocionar aquest sector poc conegut. Al 2011 certificarem els nostres productes.

   
NOU SERVEI: Implantació de la Guia de Pràctiques Correctes d'Higiene i Gestió del Libre d'Explotació.
Amb aquest nou servei la seva explotació complirà la normativa relacionada amb els registress obligatoris (cens, identificació...), Traçabilitat, Seguretat Alimentària i Benestar Animal.

   
  PROPER SERVEI: L'ARRC vol anar un pas endavant en el seu assessorament i per tal de que sigui reconegut oficialment, al 2011 serem
Entitat d'Assessorament ramader, especialitzat en petits remugants.