Català Castellano

La pàgina web de l'ARCC permet consultar informació i dades relacionades amb el sector de la llet de cabrum i oví, la seva normativa, informació tècnica i molt més...
Consulta el menú i contacta amb nosaltres.

L'Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya està formada per un grup de ramaders del sector del cabrum lleter que es troba a les províncies de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona,  també tenim socis a l'Aragó. En el grup associatiu s'inclouen les ramaderies d'oví lleter i cabrum de carn, ambdues amb menor  representació.

L'associació compta amb explotacions de cabres i d'ovelles de diferents censos, des de la més petita amb menys de 20 animals, fins les més grans amb 2.000 caps. Algunes  d'aquestes explotacions tenen formatgeria i elaboren productes derivats, de la llet que ells mateixos produeixen. La raça de cabres més freqüent a les nostres explotacions és la Murciano-Granadina, tot i que també estan representades les races Alpina, Saanen, Malaguenya i Paioia.

 Són socis ramaders que engreixen cabrits, i explotacions de muntanya per a la producció de carn i socis que sense tenir cabres volen mantenir un vincle amb el sector.

L'associació compta amb un servei tècnic especialitzat de dues veterinàries que visiten les explotacions per assessorar al ramader en tots els aspectes: reproducció (ecografies, sincronització de zels, inseminació artificial), qualitat de llet (màquines de munyir, control lleter, mamitis), nutrició (racionament especials i estàndards), sanitat (pla de vacunació, analítiques) i en general la gestió integral de les explotacions... La formació del ramader és important i per això realitzem al llarg de tot l'any diverses jornades i conferències amb temes d'interés i actualitat.

ENTITAT D'ASSESSORAMENT   

L'ARCC ésr una entitat d'assessorament reconeguda oficialment pel DAAM per tal d'oferir als nostres socis un servei d'assessorament més complet i general de la legislació per a complir la Condicionalitat.

 

 FORMACIÓ  

La formació és bàsica si volem millorar i mantenir el nostre sector dia a dia. No només hem de munyir cada dia, hem de saber com es fa correctament, quins errors podem fer i les millores a incloure.

Mireu a Informació - Últims documents