Català Castellano

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:  www.marm.es
   
Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat
   
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural: www.gencat.cat/dar  
   
Federación española de asociaciones de ganado selecto: www.feagas.com
   
Associació Interprofessional Lletera de Catalunya: www.allic.org
   
Asociación Interprofesional Lechera de Aragón: www.aila.es